State của Oregon

State của Oregon

Dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi
State của Oregon

Frequently asked questions from State of Oregon

How to Apply for Medicaid Online Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả thông tin về cách Đăng ký Medicaid Trực tuyến Trực tuyến nhấn vào đây.

How to Corona COVID-19 Response Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin về cách ứng phó Corona COVID-19 trực tuyến tại đây.

How to Apply for Unemployment benefits Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả thông tin về cách Đăng ký trợ cấp thất nghiệp trực tuyến nhấn vào đây.

How to Apply for Medical Marijuana ID Card Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin về cách Đăng ký Thẻ ID Cần sa Y tế Trực tuyến nhấn vào đây.

How to Renew Vehicle Registration Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin về cách gia hạn đăng ký xe trực tuyến tại đây.

How to Register to Vote Online in the State of Oregon?

Quý vị có thể truy cập tất cả các thông tin về cách Ghi Danh Bầu Cử Trực Tuyến tại đây.

How to Check Voter Registration Online in the State of Oregon?

Quý vị có thể truy cập tất cả các thông tin về cách Kiểm Tra Ghi Danh Cử Tri Trực Tuyến tại đây.

How to Pay for Traffic Citation Online in the State of Oregon?

Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin về cách thanh toán Traffic Trích dẫn trực tuyến tại đây.

Hỏi &Đáp của Cộng đồng

Bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các dịch vụ từ địa điểm này nhấn vào đây. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời chúng sớm!


papergov

Papergov là nơi hàng đầu để khám phá và hành động trên tất cả các dịch vụ của chính quyền địa phương.

papergov

Papergov là nơi hàng đầu để khám phá và hành động trên tất cả các dịch vụ của chính quyền địa phương.

© 2022, Công nghệ công khai, Inc.